Jazyky bez barier

Program pro usnadnění výuky jazyků nejen pro dyslektiky

Hra Věty boř a tvoř

Hra, která pomáhá dětem udržet pozornost a zapamatovat si slovosled.

Projekt podporují: