Jazyky bez barier

Program pro usnadnění výuky jazyků nejen pro dyslektiky

Učebnice pro ZŠ

Všechno učivo z učebnice je převedeno do mluvené a psané angličtiny a češtiny.

Projekt podporují: