Jazyky bez barier

Program pro usnadnění výuky jazyků nejen pro dyslektiky

1. vkládání psaných textů

Projekt podporují: