Jazyky bez barier

Program pro usnadnění výuky jazyků nejen pro dyslektiky

3. vkládání zvuků

Projekt podporují: