Jazyky bez barier

Program pro usnadnění výuky jazyků nejen pro dyslektiky

Zaškolovací seminář pro učitele jazyků na VŠTE

27. květen 2016

Bc. Jana Hůlková z Informačně poradenského centra na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích uspořádala seminář, kde se sešla skupinka učitelů jazyků i studentů s dyslexií.

Seminář se uskutečnil 24. 5. 2016 a jeho cílem bylo vyzkoušet využívání počítačového programu Jazyky bez bariér pro zpřístupňování jazykové výuky studentům s dyslexií na vysoké škole.

Seminář začal zážitkem dyslexie pro učitele. Potíže se čtením jim působil technicky zaměřený text, který byl nestandardně poškozený. I když šlo jen o krátkou chvíli, situaci i pocity učitelé vnímali jako tíživé. K dokreslení představy pomohlo i video porovnání očních mikropohybů dítěte bez dyslexie a s dyslexií.

Zaškolení proběhlo ukázkami bezbariérových výukových materiálů pro děti s dyslexií ve veřejné online knihovně, pak si každý účastník prostřednictvím editoru/plniče vytvořil vlastní vzoreček výukového materiálu s psanou a mluvenou angličtinou či němčinou a ilustračními obrázky. Důležité bylo vyzkoušení browseru/proh­lížeče, který obsahuje speciální metodické hry a funkce pro kompenzaci dyslektických potíží.

Pomůcky jsou důležité, to podstatné záleží hlavně na lidech a jejich vzájemné komunikaci a pochopení. Otázka pro pedagogy: Co studentům s dyslexií opakovaně říkáte a oni to opakovaně neumí? Otázka pro studenty: Co vám učitelé opakovaně říkali a opakovaně vám to dělalo problémy?

Velmi si vážím vstřícnosti vedení školy a Informačně poradenského centra, aktivity Bc. Jany Hůlkové a její péče při přípravě semináře, zájmu učitelů se problematikou zabývat i odvahou studentů s dyslexií na seminář přijít.

Zpřístupňování jazykové výuky studentům s dyslexií i dalšími specifickými potřebami je cesta a my jsme na ní udělali další jeden krok. Následující krok bude vytvoření prvního balíčku výukových materiálů v bezbariérové formě. Jak jsem měla možnost poznat pracovníky i studenty školy, věřím, že i tento další krok zvládnou.

Dagmar Rýdlová
lektorka zaškolovacího semináře

Projekt podporují: