Jazyky bez barier

Program pro usnadnění výuky jazyků nejen pro dyslektiky

Dyslexie a rozumové nadání – názorně a prakticky

13. březen 2022

Ohlédnutí za webinářem 9. 3. 2022. Cílem je podpora porozumění a přijetí odlišností

Webinář pro učitele základních škol i další zájemce

Anotace, videozáznam 1 hodina a prezentace PDF jsou k dispozici:

https://webinare.rvp.cz/webinar/597

Program:

Úvod
Tři paradoxní situace z praxe. Nakolik jsou (ne)srozumitelné a (ne)přijatelné?
Paradoxní školní výkony nadaných dětí s dyslexií
Příprava SBORNÍKU příklady dobré praxe – krok za krokem
Závěr a zpětná vazba

Informace k dotazům účastníků na chatu:

Odpovědi připravuju, zařadím je do sborníku příkladů dobré praxe. Pracovní verzi za I. čtvrtletí uveřejním na tomto webu 10. dubna 2022 Více můžeme probrat na webináři 4. května na rvp.cz na téma Dyslexie a rozumové nadání – příklady dobré praxe.

Uvažujete o osmiletém gymnáziu?

Má vaše dítě dyslexii a uvažujete o osmiletém gymnáziu? Je rozumné začít s přípravou už v září? Petrovi s dyslexií a mamince Aleně se to ve školním roce 2016–17 vyplatilo. Jak postupovali? http://www.jazyky-bez-barier.cz/…tem-gymnaziu

Státní přijímací zkoušky

Rodiny dětí s dyslexií řeší nejen angličtinu. Nadané děti mají zájem studovat na osmiletém gymnáziu a vstupní branou jsou státní přijímací zkoušky. Petr s dyslexií zkoušky zvládl. Po dohodě s jeho maminkou Alenou zde uveřejňuji strategii přípravy pro inspiraci. http://www.jazyky-bez-barier.cz/…maci-zkousky

Dagmar Rýdlová

Projekt podporují: