Jazyky bez barier

Program pro usnadnění výuky jazyků nejen pro dyslektiky

Dyslexie a rozumové nadání – příklady dobré praxe 2022

10. duben 2022

Pozvánka na webinář

Dne 4. 5. se můžete zúčastnit webináře na www.rvp.cz od 20 do 21 hodin.
Cílem webináře je inspirace k využití stávajících příkladů a motivace k obohacení sbírky o další příklady.

Program:

  1. Úvod
  2. Co už máme hotové a co je na tom dobré – zamyšlení lektorky a interakce aktivních účastníků
  3. Kompletní sbírka roku 2022 – Představa lektorky a interakce aktivních účastníků
  4. Kde najdeme nápady z druhého patra
  5. Závěr a zpětná vazba

Komu je webinář určen: Učitelům ZŠ a SŠ i dalším zájemcům

Setkání je ZDARMA

Lektorka: Ing. Dagmar Rýdlová, alias DYS-BABA Vystudovala VŠE, 12 let byla v ekonomické praxi a od roku 1991 vytvářela a propagovala originální výukové pomůcky a metody pro děti s dyslexií a jejich okolí. Nyní má v plánu prostřednictvím webinářů a elektronických sborníků komunikovat a sdílet s učiteli, rodiči i poradenskými pracovníky příklady dobré praxe ohledně podpory porozumění a přijetí odlišností školáků s dyslexií a rozumovým nadáním. (Dvanáct let je také členkou neziskové organizace Dlouhá cesta, kde plně zažila význam vzájemné svépomoci v náročné životní situaci… Nejsme v tom sami a nejsme na to sami. Uplynulé dva roky zde vedla dílny tvůrčího psaní poezie haiku, připravovala společné sborníky a zajišťovala vydání knížky Haiku na Dlouhé cestě.)

Reference

Dyslexie a rozumové nadání – názorně a prakticky 29 pozitivních hodnocení z webináře 9. 3.

Dyslexie a četní v knize života Rozhovor Lenky Krejčové s Dášou Rýdlovou Článek publikovaný v časopise Školní poradenství v praxi 3/2021

Můj život s dyslexií a specifickým rozumovým nadáním Hodně mi pomohlo, když jsem porozuměla svým odlišnostem a přijala je do svého sebepojetí… Dáša Rýdlová Článek připravený k publikování v časopise Školní poradenství v praxi 2/2022

E-korespondence se Šárkou Portešovou, autorkou knih Rozumově nadané děti s dyslexií a rozumovým nadáním Rozumově nadaní studenti s poruchou učení (Cesty od školních výkonových paradoxů k úspěchu) … Sborník příkladů dobré praxe by paní docentku také zajímal, zatím o ničem podobném bohužel neví…

Projekt podporují: