Jazyky bez barier

Program pro usnadnění výuky jazyků nejen pro dyslektiky

Happy Street 2, třetí vydání

28. únor 2018

Slovíčka v naší online knihovně jsou v psané a mluvené angličtině a češtině včetně obrázků a metodických her a funkcí.

Na začátku ledna 2018 pochválila maminka Kristýna náš nápad na zpracování slovíček, protože má dcerku a dobře se jí slovíčka učí. Ale hned poukázala na problém, že jejich třetí vydání se liší od předchozího a to učení komplikuje. …Už to máme vyřešené a více než 300 slovíček je zájemcům k dispozici v online knihovně. Slovíčka v lekcích dělíme na menší části, které jsou pro děti snáze uchopitelné.

Na adaptaci předchozího vydání jsme získali grant, tak kompletní slovní zásobu namluvil rodilý mluvčí. Adaptaci třetího vydání jsme udělali svépomocí. Ve třetím vydání jsou oproti předchozímu některá slovíčka navíc, některá chybí a někde je jiné pořadí. Program umožňuje pořadí slovíček měnit, slovíčka můžeme mazat i přidávat. To všechno jsme využili. Původní slovíčka jsou už ve správném pořadí a přidaná slovíčka česky namluvila maminka a anglicky je namluvil starší chlapec.

Co říci závěrem? Práce svépomocí má smysl a děkuji mamince Kristýně Práškové, že mi napsala, aktivně se zapojila a udělala kus práce nejen pro svoji dcerku, ale i pro další děti, které potřebují při výuce speciální pomoc a používají učebnici Happy Street 2, třetí vydání.

Dagmar Rýdlová

Projekt podporují: