Jazyky bez barier

Program pro usnadnění výuky jazyků nejen pro dyslektiky

Ohlédnutí za seminářem a materiály ke stažení

7. prosinec 2016

Pro zájemce přinášíme krátké ohlédnutí i program a prezentaci ke stažení.

Z jsou slíbené materiály ke stažení:

Program semináře 7_12_2016

Prezentace semináře 7_12_2016

A nyní krátké ohlédnutí:

Seminář zorganizovala Bc. Blanka Pracná, maminka dvou školáčků, která vede kroužek angličtiny pro děti s dyslexií ve 3. a 4. třídě. Velmi dobře si uvědomuje, jak je časté opakování jazyka důležité, proto se dobrovolně ujala adaptace slovní zásoby a komiksů z učebnicové řady New Chatterbox do bezbariérové formy.

Na semináři bylo šest účastníků, tři maminky, dvě paní učitelky i maminky zároveň, a jedna lektorka kroužku a současně maminka. Jedna paní učitelka učí angličtinu na I. i na II. stupni, proto jsme zmínili i slovní zásobu z učebnice Project druhé a třetí vydání.

Podstatou semináře bylo ukázat, jak program Jazyky bez bariér funguje na videu „Bavíme se česky i anglicky“ i na konkrétním učivu, které děti ve škole probírají.

V malé skupince je vždy více času nejen na oficiální program a představení pomůcek, ale i na individuální rozhovory o tom, jak vynakládané úsilí převyšuje dosahované výsledky. A proto je důležité neporovnávat dítě s dyslexií s jinými dětmi, ale pečlivě sledovat každý jeho krůček dopředu.

Také přišla řeč na to, že děti s dyslexií mají různé problémy v různých oblastech. Nelze se odvolávat na to, že co zvládnul Toník, který má také dyslexii, musí zvládnout i Petřík. Poprvé jsem slyšela v souvislosti s dyslexií metaforu o zlomené kosti. Zlomené kosti mohou být různě zlomené a na různých místech. Jiný dopad má na pacienta, jestli má zlomený prst nebo zlomenou ruku nebo nohu nebo páteř. Vždy je nutný rentgenový snímek a individuální přístup. S dyslexií je to obdobné. Stále bohužel je v některých případech pravdivé přísloví, že sytý hladovému nevěří.

Někteří psychologové upozorňují na to, že pokud je rodina či někteří její členové v dlouhodobé zátěži, pak je velmi důležité věnovat dostatek času a pozornosti tomu, co funguje, na čem se dá stavět, co přináší radost a odpočinek. Je to umění vnímat a zachycovat pocity tiché radosti, protože nepříjemné pocity v duševní zátěži jsou silné a neodbytné.

Školní rok je pro děti s dyslexií a jejich okolí velmi náročný. Proto přejeme radostné a pohodové vánoční svátky, které se rychle blíží.

Projekt podporují: