Jazyky bez barier

Program pro usnadnění výuky jazyků nejen pro dyslektiky

Seminář pro rodiče a další zájemce ve středu 7. 12. 2016

2. prosinec 2016

ANGLIČTINA A DĚTI S DYSLEXIÍ - Domácí příprava na angličtinu. Co to pro vás znamená?

Uvítáte metodickou i lidskou posilu? Znáte výukové materiály v bezbariérové formě, které jsou zdarma dostupné na webových stránkách? Chcete zažít dyslexii v přátelské atmosféře? Přijďte se podívat, můžete si i vyzkoušet.

Středa 7. 12. 2016 od 17 do 18:30 hodin v jídelně ZŠ Na Slovance v Praze 8

Lektorka: Ing. Dagmar Rýdlová dospělá dyslektička a autorka speciálních výukových pomůcek a metod pro děti s dyslexií, systém Jazyky bez bariér byl oceněn medailí za inovace. Členka českého svazu vynálezců a zlepšovatelů. dysbaba@jazyky-bez-barier.cz, mobil: 607 232 906

Vstupné 50 Kč

Pořádá nezisková organizace ADYS ve spolupráci se ZŠ Na Slovance

Projekt podporují: