Jazyky bez barier

Program pro usnadnění výuky jazyků nejen pro dyslektiky

Středoškoláci s dyslexií a maturita z angličtiny

11. duben 2019

Před časem mě oslovila paní Hana Kačaras, učitelka angličtiny ze SŠOU v Ústí nad Orlicí, jestli bych pro jejich žáky s dyslexií připravila seminář. V pondělí 8. dubna 2019 se pilotní seminář uskutečnil a ráda bych zveřejnila, co oceňuji a co se mi líbilo.

Paní učitelka Hana při výuce angličtiny žáky s dyslexií podporuje. Hledá a nachází možnosti a postupy, jak učivo vysvětlovat. Zaujal ji počítačový program Jazyky bez bariér a jejím přičiněním už studenti mají k dispozici jednu lekci slovíček podle aktuální učebnice. Bezbariérová forma zajišťuje zrakovou, sluchovou a významovou koordinaci a speciální funkce. S dalšími lekcemi slovíček pomohou dvě studentky, které angličtinu výborně zvládají.

Už nyní v předstihu paní učitelka řeší uzpůsobení podmínek pro studenty s dyslexií při maturitní zkoušce. Toto uzpůsobení je vázáno na diagnostiku a doporučení poradenského zařízení během studia, nikoliv až těsně před maturitní zkouškou. (Návštěva poradenského zařízení je v kompetenci žáků, pokud ještě nejsou plnoletí, tak i jejich rodičů)

Semináře se zúčastnila také výchovná poradkyně Jana Halbrštátová.

Deset studentek a studentů s dyslexií mi v předstihu odpověděli na dopis, ve kterém bylo 6 otázek ohledně motivace, školní výuky, domácí přípravy, speciální podpory a pilotních vět, které si říkají a které slýchávají ve vazbě výuku angličtiny.

Paní učitelka má zájem o další poznávání a využívání speciálních výukových postupů, do procesu aktivně zapojuje studenty a v příštím školním roce plánujeme společné setkání na celostátní konferenci DYSKORUNKA a také na dvou čtyřhodinových workshopech „Pro studenty se studenty“.

Spolupráce s paní učitelkou i studenty mi připadá smysluplná a zůstáváme ve spojení.

Projekt podporují: