Jazyky bez barier

Program pro usnadnění výuky jazyků nejen pro dyslektiky

Učebnice Chatterbox New

8. leden 2017

Slovní zásobu a komiksy v bezbariérové formě z 1. a 2. dílu přinášíme v online knihovně.

Aktuálně jsou v online knihovně k dispozici slovíčka od lekce 1 do lekce 7 z prvního a druhého dílu a komiksy z obou dílů jsou od lekce 1 do lekce 8. Samozřejmě budeme průběžně zveřejňovat další lekce až do konce učebnice.

Krátký příběh

V září 2016 mi napsala paní Pracná poděkování za práci, kterou pro děti s dyslexií děláme s tímto dotazem:

„Mám dcerku s dyslexií a od října povedu na naší ZŠ kroužky angličtiny pro děti s SPU. Cílem kroužku není učit děti něco jiného, než probírají ve škole, ale naopak umožnit jim přístupnější formou opakovat a upevňovat znalosti získané v hodině angličtiny. Jako doplňkovou aktivitu bych dětem ráda doporučila domácí „hraní“ s Vaším programem. Bohužel jsem zjistila, že v online knihovně není nejnovější verze učebnic Chatterbox 1 a 2, podle kterých se na naší ZŠ učí. Jak funguje doplňování nových verzí? Plánujete zrovna tuhle učebnici aktualizovat?“

Aktivní mamince jsem zatelefonovala, že bohužel se nám v současné době nedaří získávat granty, takže tuto učebnici adaptovat do bezbariérové formy v plánu nemáme. Ale že někteří učitelé a někteří rodiče připravili pro děti s dyslexií alespoň vybrané učivo v bezbariérové formě svépomocí. Pokud by měla zájem, můžeme se sejít a můžeme se domluvit.

Domluvené jsme, na lekcích pilně pracujeme a do nadcházejícího roku 2017 přejeme dětem a jejich rodičům i učitelům hodně trpělivosti, odhodlání a radosti z větších i menších pokroků při zvládání učiva.

Projekt podporují: