Jazyky bez barier

Program pro usnadnění výuky jazyků nejen pro dyslektiky

Na kusy a na kousky

Co se stane, když spadne na zem sklenice?
Rozbije se na kusy!
A co se stane, když spadne na zem věta?
Rozbije se na slova.
A co se stane, když spadne na zem slovo?
Rozbije se na písmena.
A co se stane, když spadne na zem písmeno?
Lekne se a vykřikne pohněvaně:
„Au, dávej pozor, poškodím se a nebudu čitelné!“

« Další pomůcky

Projekt podporují: