Jazyky bez barier

Program pro usnadnění výuky jazyků nejen pro dyslektiky

Nastříhej si na slovíčko, nastříhej si na větu

Střihání textů je příjemná činnost,
která pomáhá dětem udržet pozornost u výuky
a hmatatelně zlepšuje zrakovou analýzu a syntézu.

Jak na to

Škola hrou v praxi:

Vystřihovánky při výuce češtiny v ZŠ Korunovační, Praha 7

První stříhaná lekce francouzštiny

« Další pomůcky

Projekt podporují: