Jazyky bez barier

Program pro usnadnění výuky jazyků nejen pro dyslektiky

Neboj se a piš

Pro někoho není lehké napsaná slova očima uchopit.
Pomůže mu ukazovátko a „chlívečky“ pro jednotlivá písmena.
(Ukazovátko může být průhledné z plastikových desek nebo z papíru)

« Další pomůcky

Projekt podporují: