Jazyky bez barier

Program pro usnadnění výuky jazyků nejen pro dyslektiky

Přítomný čas prostý

S chutí si osaháme,
pěkně si srovnáme v hlavě,
snadno podržíme v paměti.

« Další pomůcky

Projekt podporují: